ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2016 เวลา 14:41 น.

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดเลย

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย