ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานเกี่ยวกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 27 เมษายน 2016 เวลา 10:56 น.

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น.นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานเกี่ยวกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย