ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมมอบสิ่งของพระราชทานมามอบให้ผู้ประสวาตภัย จังหวัดเลย ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 27 เมษายน 2016 เวลา 15:54 น.

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙   เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน ฃ

โดย พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำสิ่งของพระราชทานมามอบให้ผู้ประสวาตภัย จังหวัดเลย ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองเลย จำนวน ๑๐๐ ครอบครัว

และเขตพื้นที่อำเภอท่าลี่ จำนวน ๔๐๐ ครอบครัว