ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย และการประชุมคณะ กรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2016 เวลา 11:51 น.

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย
และการประชุมคณะ
กรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:25 น.