ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมกิจกรรมการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2016 เวลา 13:28 น.

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙   เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ
ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาล

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:20 น.