ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:37 น.

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙   เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย