ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญอายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:08 น.

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๙.๐๙ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญอายุวัฒนมงคล ๘๘  ปี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากหลายที่มาร่วมในการสวดเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนีจำนวนมาก ณ วัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยเมษายน ๒๕๕๙