ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกภาคธุรกิจเอกชนในการป้องกันการทุจริ และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:16 น.

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกภาคธุรกิจเอกชนในการป้องกันการทุจริ

และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยมีหน่วยภาคเอกชนเข้าร่วม ๒๐๐ คน ณ ห้องชัยพฤกษ์โรงแรมเลยพาเลซ