ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:49 น.

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๓

และพิธีเปิดงาน“เทศกาลมะม่วงและของดีตำบลบุฮม” ณ โรงเรียนบ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:17 น.