ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ๑:๔๐๐๐(one map) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:05 น.

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ๑ : ๔๐๐๐ (one map)

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลยนเมษายน ๒๕๕๙