ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมเปิดงานบวชป่าชุมชนและเฉลิมธงพระราชทาน โครงการ“ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ขั้นที่ ๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:01 น.

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดงานบวชป่าชุมชนและเฉลิมธงพระราชทาน โครงการ“ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ขั้นที่ ๒

ณ ที่ทำการป่าชุมชนบ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย