ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุเจดีย์ "ชิณวํโส" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2016 เวลา 08:57 น.

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๓๙ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุเจดีย์ "ชิณวํโส" ณ วัดถ้ำแกลบ บ้านท่าวังแคน

ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย