ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบวาตภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:21 น.

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบวาตภัย

ณ บ้านติดต่อ หมู่ที่ ๑ และ ๙ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย