ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมสภากาแฟผู้บริหารมหาดไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:51 น.
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๑๕ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ร่วมประชุมสภากาแฟผู้บริหารมหาดไทย ณ ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น ๒