ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมออกเยี่ยมราษฎรที่ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:11 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมออกเยี่ยมราษฎรที่ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลย

พร้อมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และอำเภอเมืองเลย เทศบาลตำบลนาอาน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัย แบ่งเป็น

บ้านขอนแดง จำนวน ๑๒๙ และ บ้านแหล่งควาย จำนวน ๑๕ ราย