ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมงานสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๕ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:22 น.

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมงานสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๕ ณ ห้องใบคำ ๑ โรงแรมใบบุญแกรนด์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย