ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมงานวันรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบตอซัง โครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:32 น.

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบตอซัง โครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ปี ๒๕๕๙

ณ แปลงนาสาธิต หมู่ ๑๑ บ้านราชวิถี ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย