ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมแถลงข่าวบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือนหก) ปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:28 น.

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานงานแถลงข่าวบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือนหก) ปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณศาลเจ้าาปู่ หมู่ ๑

บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย