ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพบปะข้าราชการครูและร่วมรับฟังนโยบาย ของ พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:31 น.

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พบปะข้าราชการครูและร่วมเป็นเกียรติในการรับฟังนโยบาย ฯ พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี

ผ่านระบบ VDO Conference ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย