ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตัดสินการประกวดจังหวัด To BeNumber One ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:09 น.

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตัดสินการประกวดจังหวัด To BeNumber One ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

และนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด To BeNumber One ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย