ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:35 น.

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีทำบุญตักบาตรงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี ๒๕๕๙

ณ บริเวณพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย