ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:43 น.

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย