ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:43 น.

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๑๓.๔๕ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๘ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:38 น.