ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การสัมมนาวิชาการ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:39 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมการสัมมนาวิชาการ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:00 น.