ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:57 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

ณ ห้องประชุมโอ.เอ็น.เค ชั้น ๓ ตำรวจภูธรจังหวัดเลย