ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทานองค์พระธาตุศรีสองรัก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2016 เวลา 12:51 น.

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีสรงน้ำพระราชทานองค์พระธาตุศรีสองรัก ณ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย