ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:00 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ” ผ่านระบบ Video Conference

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย