ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:53 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย