ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำจังหวัดเลยงยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:21 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำจังหวัดเลยงยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเลย