ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมพิจารณากลั่นกรอง การอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และการต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:57 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรอง การอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และการต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จังหวัดเลย

ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย