ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพบปะคณะปั่นรีวิวเส้นทางสนามเขียว Sky Loei PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:38 น.

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พบปะคณะปั่นรีวิวเส้นทางสนามเขียว Sky Loei ณ บริเวณสวนสาธารณกุดป่อง