ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:55 น.

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชน

ให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ โรงเรียนโครงการเรียนรวมท่านาฝาย(รร.บ้านหัวฝาย) ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย