ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:23 น.

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๕