ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม โครงการความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างจังหวัดเลยกับ ๓ แขวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:32 น.

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีปิดการฝึกอบรม โครงการความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างจังหวัดเลยกับ ๓ แขวง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (แขวงเวียงจันทน์ ไซยะบูลี และหลวงพระบาง) ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรมใบบุญเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเลย