ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ"ปีนเขาเก็บขยะภูกระดึง" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:41 น.

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๒๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ"ปีนเขาเก็บขยะภูกระดึง" ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย