ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:18 น.

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมเป็นเกียรติในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ณ ทำเนียบรัฐบาล