ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2016 เวลา 13:53 น.

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์

ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย