ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) รุ่นที่ ๔ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2016 เวลา 14:08 น.

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)

รุ่นที่ ๔ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย ที่ ๒ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย