ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up)ปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2016 เวลา 14:14 น.

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิด“โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up)ปี ๒๕๕๙”

ณ ห้องประชุมใบแก้ว โรงแรมใบบุญแกรนด์

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2016 เวลา 14:26 น.