ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมงานบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ ปี ชาตกาลพระเดชพระคุณพระราชศีลสังวร อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2016 เวลา 14:26 น.

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ ปี ชาตกาลพระเดชพระคุณพระราชศีลสังวร อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย

และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งได้ยอดผ้าป่า จำนวน ๒๒๖,๖๔๖ บาท ณ วัดศรีโพนแท่น บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2016 เวลา 14:59 น.