ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2016 เวลา 15:38 น.

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย