ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2016 เวลา 16:10 น.

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ

(ครู ข) ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลกลางจังหวัดเลย