ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การประชุมพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2016 เวลา 15:18 น.

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานการประชุมพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

(อชก.) ส่วนจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย