ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดเลย รุ่นที่ ๕ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 08:54 น.

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง

จังหวัดเลย รุ่นที่ ๕ ณ กองร้อย อาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดเลย