ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 09:56 น.

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย