ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมโครงการ"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 10:06 น.

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานปลูกป่าโครงการ"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย