ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2016 เวลา 11:04 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดเลย

ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย