ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้โอวาสแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ที่จะเดินทางไปแข่งขัน ในงานศิลปะเด็กนานาชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2016 เวลา 15:25 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้โอวาสแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่120ฯ อ.วังสะพุง ในโอกาสที่จะเดินทางไปแข่งขัน

ในงานศิลปะเด็กนานาชาติ ระหว่างวันที่9-16 กรกฎาคม 2559 ณ ประเทศฮ่องกง