ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีมอบจักรยานโครงการช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2016 เวลา 15:55 น.

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีมอบจักรยานโครงการช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน

ของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย