ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) พื้นที่อำเภอเมืองเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 13:58 น.

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพร้อมคณะทำงานฯ กลุ่มที่ ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณ เขต ๑๐

ออกตรวจติดตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) พื้นที่อำเภอเมืองเลย